DUVAČi

DUVAČi.  

ŽIRI.

Žiri ovogodišnjeg takmičenja u disciplini duvački instrumenti čine istaknuti umetnici i pedagozi:

ALEKSANDAR BURKERT — Srbija, BOJAN VUKELIĆ — Srbija , BRANISLAV AKSIN — Srbija, CARLOS JAN BRUNEEL — Belgija, DEJAN GAVRIĆ — Nemačka, DRAGAN LAZIĆ — Srbija, FEDERICO PACI — Italija, JASNA PETROVIĆ — Srbija, JELENA VALKOVIĆ — Hrvatska, JOŽE KOTAR — Slovenija, JURE GRADIŠNIK — Slovenija, LAURA LEVAI AKSIN — Srbija, LEV PUPIS — Slovenija, MARIJAN MILOŠEVSKI — Makedonia, MARIN ZOKIĆ — Hrvatska, MILAN SAVIĆ — Srbija, MIOMIR SIMONOVIĆ — Srbija, NENAD JANKOVIĆ — Srbija, OGNJEN POPOVIĆ — Srbija, PREDRAG STEFANOVIĆ — Srbija, VLADIMIR PUŠKAŠ — Srbija

Takmičenje duvača (za instrumente saksofon, flautu, obou, klarinet, fagot, trubu, hornu, trombon, tubu) održava se u Beogradu od 1—12. marta 2019.

Otvoreno je za takmičare rođene između 2006. i 1988.

Rok za prijavu: 31. januar 2019 (prijavite se ovde)

Iznosi donacija

 • — Duvački instrumenti (Pretkategorije, Kat. A, B) – € 40
 • — Duvački instrumenti (Kat. C, D, E) – € 50

Kandidati iz Srbije iznos donacije uplaćuju u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) na račun Muzičke škole Davorin Jenko, Beograd broj 840–4835760–71

Payment Instructions

For candidates from other countries, registration fees are payable in EUROS according to the following:

Reference Note: Name of Artist
FIElD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIElD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIElD 56A: DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M, TAUNUSANLAGE 12, GERMANY

FIELD 57A: NBSRRSBGXXX
(ACC. WITH BANK): Narodna banka Srbije (NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD, NEMANJINA 17, SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000003479033
(BENEFICIARY) MUZICKA SKOLA DAVORIN JENKO, MISKA KRANJCA 7, BEOGRAD, SERBIA
FIElD 70: DETAILS OF PAYMENT

Duvački instrumenti — Program

Pretkategorije, Kat. A, B, C

 • — Program po slobodnom izboru (dva ili više komada, za Kat. C obavezno iz najmanje dve različite epohe)

Kat. D, E

Obavezno

 • — 1. stav koncerta ili sonate (podrazumeva se sonatni ciklus), ili
 • — 2. i 3. stav koncerta ili sonate (podrazumeva se sonatni ciklus), ili
 • — Varijacije, ili
 • — Najmanje dva kontrastna stava svite. (samo Kat. D).

Obavezno u Kat. D (samo klarinet)

 • — Carl Maria von Weber: Clarinet Concertino Es-dur, Op. 26

Obavezno u Kat. E (samo klarinet)

 • — Claude Debussy: Première rhapsodie (Clarinette et Piano), ili
 • — Camille Saint Saëns: Clarinet Sonata, Op. 167, I - Allegretto, II - Allego animato

Obavezno u Kat. E (samo flauta)

 • — G. PH. Telemann: 12 Fantasias for solo Flute TWV 40:2–13

Pored obaveznog dela programa, takmičari sviraju program po slobodnom izboru (dve ili više kompozicija iz najmanje dve stilske epohe).

Stats 2018