KLAViR

KLAViR.  

Iznosi donacija

  • — Klavir (Pretkategorije, Kat. A i B) – € 40
  • — Klavir (Kat. C, D, E) – € 50
  • — Klavirski duo (Pretkategorije, Kat. A i B) – € 40
  • — Klavirski duo (Kat. C, D, E) – € 50

Kandidati iz Srbije iznos donacije uplaćuju u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) na račun Muzičke škole Davorin Jenko, Beograd broj 840–4835760–71

Payment Instructions

For candidates from other countries, registration fees are payable in EUROS according to the following:

Reference Note: Name of Artist
FIElD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIElD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIElD 56A: DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M, TAUNUSANLAGE 12, GERMANY

FIELD 57A: NBSRRSBGXXX
(ACC. WITH BANK): Narodna banka Srbije (NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD, NEMANJINA 17, SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000003479033
(BENEFICIARY) MUZICKA SKOLA DAVORIN JENKO, MISKA KRANJCA 7, BEOGRAD, SERBIA
FIElD 70: DETAILS OF PAYMENT

Takmičenje u disciplinama Klavir i Klavirski duo održava se u Beogradu od 1—5. februara 2019. Otvoreno je za muzičare rođene između 2010. i 1983.

Rok za prijavu: 31. decembar 2018 (prijavite se ovde)

Klavir — Program

Pretkategorije A, B

  • — Program po slobodnom izboru

Kategorije A, B, C, D

Obavezno

  • — Jedan stav sonatine (A i B), ili
  • — Jedan stav sonate, ili
  • — Varijacije, ili
  • — 1. stav klavirskog koncerta

Pored obaveznog dela programa, kandidati sviraju program po slobodnom izboru (jedna ili više kompozicija, uključujući i prvi stav klavirskog koncerta u Kat. E).

Svaki kandidat može pristupiti takmičenju u najviše dve kategorije, ali sa različitim programom.

Klavirski duo — Program

Sve kategorije

  • — Program po slobodnom izboru

Stats 2018