ŽIRI.

Žiri ovogodišnjeg takmičenja u disciplini Kamerni ansambli čine istaknuti umetnici i pedagozi:

  • SAVA DIMITROV — Bugarska,
  • JELENA FILIPOVIĆ — Srbija,
  • IGOR LAZIĆ — Srbija,
  • BOJAN MARTINOVIĆ — Crna Gora,
  • ZORAN STEPIĆ — Grčka