ANSAMBLi

ANSAMBLi.  

Raspored / Razultati

Broj prijava na ovogodišnjem takmičenju u disciplini Kamerni ansambli je najveći do sada. Raspored je objavljen za sve kategorije. Ovde možete proveriti aktuelan raspored, rezultate i preuzeti izveštaj za izabranu disciplinu i kategoriju.