ANSAMBLi

ANSAMBLi.  

ŽIRI.

Žiri ovogodišnjeg takmičenja u disciplini kamerni ansambli čine istaknuti umetnici i pedagozi:

SAVA DIMITROV — Bugarska, IGOR LAZIĆ — Srbija, ZORAN STEPIĆ — Grčka, JELENA FILIPOVIĆ — Srbija, BOJAN MARTINOVIĆ — Crna Gora

Takmičenje kamernih ansambala (2 do 8 članova, za sve vrste instrumenata i glas, osim za 2 klavira i klavir četvororučno) održava se u Beogradu od 1—12. marta 2019.

Takmičenje je otvoreno za muzičare svih nivoa školovanja, do studenata muzičkih akademija, bez starosnog ograničenja.

Rok za prijavu: 31. januar 2019 (prijavite se ovde)

Kamerni ansambli — Program

Kat. A

  • — Program po slobodnom izboru (učenici osnovnih muzičkih škola – do 15 minuta)

Kat. B

  • — Program po slobodnom izboru (učenici srednjih muzičkih škola – do 25 minuta)

Kat. C

  • — Program po slobodnom izboru (studenti muzičkih akademija/konzervatorijuma (svih starosnih dobi) - do 30 minuta)

Napomena

Kategorija u kojoj kamerni ansambl nastupa određena je najvišim stepenom školovanja među čanovima ansambla.

Iznosi donacija

  • — Kamerni ansambli: Kat. A – € 40, Kat. B – € 40, Kat. C – € 50 (za ceo ansambl)

Navedeni iznosi donacije za discipline kamerni ansambli odnose se na ceo ansambl (ne zavisi od broja takmičara u svakom ansamblu u okviru jedne kategorije).

Kandidati iz Srbije iznos donacije uplaćuju u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) na račun Muzičke škole Davorin Jenko, Beograd broj 840–4835760–71

Payment Instructions

For candidates from other countries, registration fees are payable in EUROS according to the following:

Reference Note: Name of Artist
FIElD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIElD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIElD 56A: DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M, TAUNUSANLAGE 12, GERMANY

FIELD 57A: NBSRRSBGXXX
(ACC. WITH BANK): Narodna banka Srbije (NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD, NEMANJINA 17, SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000003479033
(BENEFICIARY) MUZICKA SKOLA DAVORIN JENKO, MISKA KRANJCA 7, BEOGRAD, SERBIA
FIElD 70: DETAILS OF PAYMENT

Stat 2018